Nyt Norge – nå også på blomster og planter

PRESSEMELDING FRA NORSK GARTNERFORBUND: Nyt Norge er et velkjent opprinnelsesmerke, hittil brukt kun på matprodukter. Nå er merket lansert også for blomster og planter.

Norske produsenter av blomster og planter får en ny mulighet:


Nyt Norge – nå også for blomster og planter

Blomster og planter er en viktig del av hverdagen vår. Norske produsenter holder en høy kvalitet i sin produksjon, og når Nyt Norge nå er lansert som merke på blomster og planter blir det lettere å velge i butikk.

-Jeg er stolt av de norske gartnerne og det de produserer av flotte blomster og planter, nå får vi ta del i Nyt Norge som synliggjør kvaliteten, forteller Katrine Røed Meberg, generalsekretær i Norsk Gartnerforbund. – Jeg ser frem til at merket tas i bruk på stadig flere planter og håper denne muligheten bidrar til at forbrukeren blir mer bevist på å velge norske blomster og planter.

Norsk Gartnerforbund er næringsorganisasjonen for norske grøntprodusenter, og har derfor sammen med stiftelsen Matmerk vært med på arbeidet frem mot lanseringen av Nyt Norge for blomster og planter. Det er viktig å være bevisst på hvor plantene vi kjøper kommer fra. Velger du norske planter og blomster, vil du på kort sikt være med å sikre at bransjen greier seg krisen vi nå er inne i. På lang sikt sikrer du at norske produsenter kan fortsette sitt arbeid for å produsere verdens reneste og flotteste planter.

Nyt Norge er norsk landbruks opprinnelsesmerke, og drevet gjennom stiftelsen Matmerk. -Dette er første gang Nyt Norge kan brukes på andre produkter enn mat og drikke. Og jeg er imponert over hvor raskt bransjen har snudd seg rundt og klart å levere, sier Nina Sundqvist, administrende direktør i Matmerk, i en pressemelding. -Kravene til merking er omtrent de samme, veksttid i Norge, pakket i Norge og fra produsenter som kan dokumentere at de følger strenge norske regler. For oss er det alltid viktig at verdiskapingen ligger igjen i Norge, og det er ikke minst viktig i en næring i sterk konkurranse med import. Velger du Nyt Norge, så bidrar du til arbeidsplasser over hele Norge, avslutter Sundqvist.

Meberg avslutter, -Nyt Norge er en god og velkjent merkeordning for norske grønnsaker og spiselige varer – og det er gjort et skikkelig godt arbeid i Matmerk- NGF har i mange år ønsket at også blomster og planter skulle få muligheten til å komme innunder denne ordningen – og nå gleder vi oss til å sett i gang med piloten.

Hva produseres i Norge?

Omtrent halvparten av alle planter som selges i Norge er produsert her, resten er importert fra en lang rekke land. Blomster og planter inkluderer
Planteskolevarer: Busker, trær, stauder, ferdigplen
Blomster og planter: Sommerblomster, stueplanter med og uten blomster. Snittblomster.

Forbruker bør spørre etter norske blomster og planter fordi

• Sysselsetting og verdiskaping skjer i Norge
• Norske gartnere produserer planter for norsk klima
• Norsk produksjon er bærekraftig, med utstrakt bruk av biologiske bekjempingsmetoder
• Kort transportvei er bra både for plante og miljø
• Jevn omsetning av norske planter gir gartnerne mulighet for å prøve ut nye sorter, samtidig som de tar vare på norsk plantekulturarv

Norsk produksjon er kjennetegnet av

• Strenge regler for arbeidsmiljø, friske ansatte og hensyn til miljø er viktig
• Strenge krav om plantehelse og bærekraftige produksjonsmetoder
• God energibruk, med en høy andel fornybar energi på 66 % i norske veksthus. Næringen har kuttet CO2 utslippet med 70 % mellom 1990 og 2018.
• Innovativitet og fornyelsesvilje; norske gartnerier produserer etter høyeste standard
• Nærhet til markedet – både fysisk og mulighet til å reagere raskt på markedets svingninger

Share this: