BLI UTSTILLER

På Hagemessen møter du kunder og bygger nye viktige relasjoner.

Publikum elsker Hagemessen
Interessen for hage og grønne verdier har aldri vært større. Vi bruker store summer på utemiljøet og drømmer stadig om utbedring og fornyelse. Samtidig er artsmangfold, økologi og naturvern en vesentlig del av hagefolkets interessefelt.

På Hagemessen møter du kunder og bygger nye relasjoner

 • Du knytter kontakt med nye kunder og samarbeidspartnere
 • Du møter et interessert og kjøpesterkt publikum
 • Du kan lansere / profilere nye produkter
 • Du kan forsterke andre markeds- og salgskampanjer
 • Du blir sett, holder seg faglig oppdatert og utveksler erfaringer
 • Du øker salget av dine produkter/tjenester på en kostnadseffektiv måte

SE PRISER PÅ STAND

På Hagemessen ønsker publikum å finne:

 • Inspirasjonshager, ferdig beplantede balkonger
 • Et hav av blomster og planter direkte fra gartner/hagesenter
 • Stort utvalg av hagemøbler
 • Hagearkitekter og anleggsgartnere
 • Hagemaskiner/redskaper
 • Materialer til bygging av uterom/terrasse
 • Pynt og nytte til hage/uterom
 • Miljøer med mat og drikke fra naturens spiskammer
 • Spesialister innenfor botanikk, insekter, fugler, geologi
 • Organisasjoner innen blomster, planter, økologi og naturvern
 • En rekke utdanningsinstitusjoner innenfor gartner og grønne fag

Ønsker du mer informasjon eller vurderer du å bli utstiller?
Ta kontakt med prosjektleder Marit Sagen, tlf: 988 28 960

Share this: