Kåring av Årets hageprodukt 2020

Har ditt firma en produktnyhet du mener bør får ekstra eksponering?

Årets hageprodukt 2020 vil bli kåret i forbindelse med Hagemessen. Produktet må være nytt, innovativt og funksjonelt – til nytte og glede for alle hageentusiaster.

En jury vil velge ut 6 produkter som kjemper om tittelen Årets hageprodukt 2020. Konkurransen vil foregå på facebooksiden til Hagemessen, i forkant og under Hagemessen. De 6 produktene juryen velger ut blir utstilt på Hagemessen på eget område og premiering skjer på messen i april.

Send inn dine forslag til Linda på ll@messe.no innen 6. mars.

Årets hageprodukt 2019 gikk til Bløme – naturens eige super-gjødsel

BLØME er et spennende nytt plantegjødsel bestående av insektavføring. Dette er det eneste avfallsproduktet fra Larveriet på Voss sin larveproduksjon. Det er kjent som et glimrende plantegjødsel, under det universelle navnet frass. Det er helt tørt og luktfritt, noe som gjør at det enkelt kan brukes inne. Det er i tillegg 100% organisk.

Det er ikke bare de gode NPK-verdiene som gjør BLØME spesielt. Dette gjødslet inneholder også mange biokjemiske og biologiske interaksjoner med både planten og jorden, som er svært gunstig for plantens vekst.

Share this: